Lưới mắt cáo hình thoi, lưới mắt cáo hình lục giác

Lưới mắt cáo bàng nhựa, lưới mắt cáo mạ kẽm

Chuyên sản xuất tất cả các loại lưới mắt cáo và cung cấp trên toàn quốc với giá rẻ nhất hiện nay. Lưới mắt cáo có nhiều kiểu loại khác nhau: lưới mắt cáo hình thoi, lưới mắt cáo hình lục giác, lưới mắt cáo b40.